KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ ỨNG DỤNG DSS CLUB

Khảo sát nhằm thu thập ý kiến của quý Anh/Chị trong cộng đồng CCTV về ứng dụng DSS CLUB

Thông qua kết quả này, DSS sẽ nỗ lực cải tiến app nhằm mang lại quyền lợi tốt nhất cho Anh/Chị khi sử dụng app.

*Đặc biệt* DSS dành tặng 500 điểm vào app khi anh / chị điền vào bảng khảo sát bên dưới!

READ  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI THÁNG 2/2022