Video training, giải pháp

CATALOGUE DSS

Tải về

21 – ToolBox_Eng_Extranet_Install_V1.009.0000001.0.R.20201209 (ToolBox For PC & Laptop WINDOWS)

20 – DSS_Client (For Mobile Camera Solution – WINDOWS)
Tải xuống

19 – SmartPSS_AC_Eng_Win64_IS_V1.001.13B8000.0.R.201020 (VietNames)

18 – IMOU_Eng_IS_V2.0.0.R.190506 (IMOU For PC & Laptop WINDOWS)

17 – ConfigTool_MAC_Eng_V2.001.0000001.3.R.200630 (MacOS Download)

BẢO HÀNH

Tất cả trung tâm bảo hành của Dahua trên toàn quốc đều được đào tạo và chỉ sử dụng linh kiện chính hãng Dahua trong mọi hoạt động sửa chữa.

(Nhập số seri trên thẻ bảo hành, sau đó click tra cứu để lấy dữ liệu)