DSS SECURITY

Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghệ IT CCTV hàng đầu

Tin tức & Khuyến mãi

Sản phẩm mới

Giải pháp đầu cuối

Hotline hỗ trợ

Miền Bắc

Kinh doanh

1900 636 955 – 401

CSKH

0869 02 4400

Kỹ thuật

0911 812 888 – 100 → 106

Bảo hành

0869 028 800

Miền Trung

Kinh doanh

1900 636 955 – 900

CSKH

0869 02 4400

Kỹ thuật

0911 812 888 – 100 → 106

Bảo hành

0911 299 116

Miền Nam

Kinh doanh

0912 509 950

CSKH

0917 000 575

Kỹ thuật

0911 812 888 – 100 → 106

Bảo hành

0327 833 199