Môi trường làm việc

Văn hóa DSS là chủ động và sáng tạo cá nhân, đồng thời đề cao ý thức kết nối tập thể, phối hợp đồng đội, cổ vũ mỗi người chúng ta làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển chung.  

Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau.” câu nói bất hủ của tỷ phú Warren Buffett đã trở thành kim chỉ nam để chúng ta xây dựng  DSS, trong quá trình phát triển 10 năm có những thành viên đã lựa chọn những con đường riêng của mình tuy nhiên không lúc nào DSS thiếu các cá nhân nhiệt huyết và khát vọng.