[ TUYỂN DỤNG ] PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH DSS MIỀN NAM

Tuyển dụng Phó giám đốc điều hành kinh doanh Lương khởi điểm: 1.000$ – 1.500$ Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm quản lý phân phối khu vực các tỉnh Miền Đông – Nam Bộ trong lĩnh vực IT phần cứng, CNTT, Camera, thiết bị mạng, điện, Viễn thông hoặc các ngành liên quan