CAMERA DAHUA IPC-HFW1230A-A HÀNG ĐỘC QUYỀN DSS

 

Mô tả