MÀN HÌNH CẢM ỨNG TƯƠNG TÁC

Tổng quan

Giáo dục kỹ thuật số đã trở thành một xu hướng toàn cầu trong ngành. Các quốc gia đã đưa ra các chiến lược giáo dục kỹ thuật số của riêng họ.

Dahua DSS tích cực tham gia vào việc xây dựng giáo dục kỹ thuật số và nhằm mục đích sử dụng khoa học và công nghệ cho giáo dục của tương lai. Chúng tôi giới thiệu Giải pháp Màn hình cảm ứng tương tác thông minh dành cho giáo dục với dòng DeepHub là sản phẩm chính.

GIẢNG DẠY

• Với màn hình cảm ứng tương tác, giáo viên có thể chuẩn bị bài học ở nhà, tại văn phòng và trên các thiết bị mà họ có thể tự động đồng bộ hóa với đám mây.
• Bảng tương tác thông minh DeepHub với phần mềm giáo dục dễ sử dụng có thể hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên trong việc chuẩn bị và trình bày bài giảng của họ.
lecture

Highlights

 • Activities
  DeepHub Class

  Rich game-based activities and customized teaching resources

 • Tools
  DeepHub Class
  tools

  One-click setup for various subject tools and widgets

 • Simulations
  DeepHub Canvas
  simulations

  1,000+ dynamic and engaging learning simulations

 • Demo
  demo

  Convenient files and objects demo via document camera

Seminar
Seminar
• With DeepHub Board, location is no longer a barrier for seminars and meetings.
• Different teams can operate the canvas at the same time. Empowers brainstorming, creativity, originality, initiative…

Highlights

 • Engaging All
  DeepHub Board
  engaging all

  Write and edit on the whiteboard at anytime, anywhere. It supports over 200 students and over 1,000 viewers at the same time.

 • Creating More
  DeepHub Board
  Activities

  The native DeepHub software allows users to insert files of multiple formats, and access various media resources, websites and web-based products.

 • All-in-one
  DeepHub Board
  all-in-one

  Offers more than 100 pre-programmed cases and over 1,000 preset templates, making seminar collaboration more visualized and more efficient.

Hybrid
• With Dahua DeepHub Smart Classroom Solution, teachers can conveniently interact with both online and offline students.
• Online students experience a dynamic environment similar to being in their classroom.
hybrid

Highlights

 • Teaching
  teaching

  Teachers can know in real-time the learning status of their online students.

 • Learning
  learning

  Online students can take lessons at home and interact with teachers and classmates.

 • Collaborating
  collaborating

  Students can interact with the content shared by the teacher through their own devices in real time.

sharing
Sharing

We Provide 2 Configurations

• Cost-effective sharing and teaching solution: suitable for students to check courses and review after class.
• Professional sharing and teaching solution: enables online students to attend remote classes from anywhere.
• The recorded class sessions are rich resources for the online teaching platform.

Highlights

 • Simple
  simple

  Broadcasting and recording software supports sharing with just one click. Students can attend their classes by opening the link directly and review after class if needed.

 • Immersive
  immersive

  The classroom camera is embedded with deep learning algorithm that can realize real-time accurate tracking of teaching activities, providing students with an immersive learning experience.

 • Open
  open

  Allows integration with third-party platforms to provide rich course resources.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.