Tài Liệu Training Kỹ Thuật DSS | 2020

Tổng hợp tài liệu training Kỹ Thuật DSS trong năm 2020. Anh em KTV quan tâm, có thể tham khảo & tải về để nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức.

Tài liệu training Kỹ thuật Dahua DSS 2020:

Tài liệu training Kỹ thuật Orvibo DSS 2020:

Tài liệu training Kỹ thuật IP-COM DSS 2020:

Team DSS sẽ bắt đầu training tại các tỉnh thành từ đầu tháng 6, anh em sắp xếp đăng ký tham gia nhé.

READ  TỔNG HỢP TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAMERA DAHUA

Viết một bình luận