SPR-ITSAD020

12.180.000 

Mã: SPR-ITSAD020 Danh mục:

Mô tả

  • Thiết bị kết nối tín hiệu đèn đỏ
  • Giám sát trạng thái mạng
  • Hỗ trợ thiết lập cổng chuyển đổi thông qua công cụ cấu hình và bật ping để kiểm tra trạng thái mạng. Nhật ký sẽ được tạo cho hoạt động ping thành công hoặc thất bại đầu tiên.
  • Ghi nhật ký
  • Ghi lại tới 1700 nhật ký và thông qua công cụ cấu hình, bạn có thể tìm kiếm nhật ký liên quan đến thiết bị, đồng bộ hóa thời gian, ping thành công hay thất bại, tín hiệu đầu vào bất thường của đèn đỏ/xanh và khôi phục bất thường.
  • Chỉ báo trạng thái: 1 đèn báo RUN, 1 đèn báo LAN, 20 đèn báo trạng thái đầu vào
  • Đầu vào tín hiệu: 20 kênh, tín hiệu đèn đỏ/xanh 220V AC