THÔNG BÁO XỬ LÝ & KHẮC PHỤC CÁC TÀI KHOẢN BỊ MẤT DO VIỆC TÁCH SERVER DMSS & IMOU LIFE

Thông báo đến các CCTV về việc xử lý & khắc phục các tài khoản bị mất do việc tách Server DMSS & Imou LIfe

ĐĂNG KÝ TRƯỚC 03.2021

Tài khoản (tài khoản được tạo bằng DMSS) DMSS không có lịch sử đăng nhập ứng dụng IMOU LIFE được lưu trên server của IMOU LIFE

 

# Di chuyển tự động đến server Dcloud và không thể đăng nhập ứng dụng IMOU LIFE được nữa.

Không có nguy cơ mất dữ liệu 

Tài khoản (tài khoản được tạo bằng DMSS) DMSS có lịch sử đăng nhập ứng dụng IMOU LIFE

 

# Hướng dẫn họ tháo thiết bị từ tài khoản DMSS và thêm vào IMOU LIFE

Không chắc chắn không mất dữ liệu

 

[Rủi ro mới được phát hiện 01]

Nếu người dùng cho di chuyển thiết bị đến Dcloud và bị mất tài khoản IMOU LIFE

  • Phương án xử lý
  • Tài khoản chỉ có vài thiết bị: hướng dẫn khách khai báo lại trên tài khoản mới.

Tài khoản hơn vài chục thiết bị: liên hệ Dahua để restore lại tài khoản cũ (Cần xác thực thông tin khai báo của người dùng về số lượng thiết bị)

Tài khoản Imou (Tài khoản khởi tạo bằng IMOU LIFE)

 

# Vẫn giữ nguyên hiện trạng, có thể đăng nhập và sử dụng trên cả hai ứng dụng

Nếu người dùng chọn di chuyển thiết bị đến server Dcloud trên DMSS, sau thời điểm đó tài khoản sẽ chỉ tương thích với DMSS và tài khoản IMOU LIFE tương ứng bị xóa.

READ  CHUỖI SẢN PHẨM MỚI THÁNG 6

 

Có thể gặp rủi ro về vấn đề hoạt động không chính xác và mất dữ liệu không thể phục hồi trên IMOU.

 

[Rủi ro mới được phát hiện]

Nếu tài khoản được đăng ký bằng email, và người dùng sử dụng chính email đó để đăng ký một tài khoản mới (hoặc đăng ký lại) trên DMSS. Thao tác này sẽ xóa luôn tài khoản ban đầu đã khai báo bên ứng dụng IMOU LIFE.

  • Phương án xử lý

Đăng nhập tài khoản mới vừa tạo trên DMSS và xóa tài khoản này. Lúc này, người dùng có thể tái sử dụng tài khoản cũ bên ứng dụng IMOU LIFE

ĐĂNG KÝ SAU 03.2021

Tài khoản DMSS (Tài khoản khởi tạo bằng DMSS)

 

# Chỉ có thể đăng nhập DMSS và truy cập các thiêt bị đăng ký trên server DCloud.

Không có nguy cơ mất dữ liệu 

Tài khoản Imou được đăng ký bằng email

# Chỉ có thể đăng nhập trên ứng dụng Imou Life

Không có nguy cơ mất dữ liệu 

Tài khoản Imou được đăng ký bằng số điện thoại

# Có thể đăng nhập cả trên Imoulife và DMSS, nhưng không thể di chuyển thiết bị qua server Dcloud.

Không có nguy cơ mất dữ liệu