Hình ảnh buổi Workshop Dahua DSS 2019: Bến Tre, Cần Thơ

Hình ảnh trong chuỗi sự kiện tại Workshop Dahua 2019, tổ chức tại Bến Tre và Cần Thơ:

Bến Tre:

Cần Thơ:

READ  SẢN PHẨM MỚI THÁNG 8