TUYỂN DỤNG DSS MIỀN NAM | Tháng 02.2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty, với mục tiêu lâu dài và bền vững, hiện nay DSS Miền Nam cần tuyển gấp những vị trí sau sẽ làm việc trực tiếp tại Công ty với nhiều phúc lợi và cơ hội thăng tiến.