Hình ảnh trong chuỗi sự kiện tại Workshop Dahua 2019, tổ chức tại Bến Tre và Cần Thơ:

Bến Tre:

Cần Thơ: